مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

خدمات لیوفیلیزه آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

لیوفیلزه یا لیوفیلایزه یا lyophilization که به آن خشک کردن انجمادی نیز گفته می شود نام فرآیندی است که در آن با استفاده از پدیده فیزیکی تصعید فازی که به صورت معمول در دمای محیط (یا در دمای کاری) مایع است (همانند آب) از فاز جامد جدا شده و در نهایت ماده ای خشک که اغلب به صورت کیک است ایجاد می گردد. این فرآیند شامل 3 مرحله انجماد ، خشک کردن اولیه و خشک کردن ثانویه است. دمای انجماد، نحوه فرآیند انجماد و فشار و دمای مراحل خشک کردن به صورت قابل توجهی بر خواص نمونه یا محصول بدست آمده اثر گذار خواهد بود. این فرآیند توسط دستگاه به نام خشک کن انجمادی یا فریز درایر انجام می شود.

موارد زیر جهت درخواست این خدمات باید مد نظر قرار داده شود:

1- حجم و تعداد نمونه ها و همچنین فرمول حالت مایع آنها از مواردی است که در حین فرآیند لیوفیلیزه باید از قبل مشخص بوده و درخواست کننده این خدمات باید دمای تقریبی انجماد تعادلی نمونه خود را بداند.

2- خطرات زیست محیطی نمونه ها باید از قبل مشخص باشد.

3- نمونه ها باید در ظرف نهایی خود در اختیار واحد لیوفیلیزه قرار گیرد( در صورت نیاز به خرد شدن نمونه ها به حجم های کوچک این امکان فراهم خواهد بود اما باید مشتری ضمن ثبت درخواست،  هزینه پر کردن و بسته بندی نمونه ها را به صورت مجزا پرداخت نماید)

4- با توجه به نوع دستگاه ها و تجهیزات مرکز، نمونه از حجم 1 میلی لیتر تا 100 میلی لیتر هزینه ای ثابت خواهد شد و از  100 میلی لیتر تا 20 لیتر قیمت بر اساس واحد های 100 میلی لیتری محاسبه خواهد شد.

5- نمونه های گیاهی بر اساس وزن واحد اولیه  و حجم فضای اشغالی هزینه آن محاسبه خواهد شد.

6- با توجه به اینکه دمای تعادلی انجماد در نمونه های مشتریان مختلف ممکن است متفاوت باشد و این مهم بر روی کیفیت محصول نهایی موثر خواهد بود لذا سعی مرکز بر آن است که به صورت جداگانه فرآیند لیوفیلیزه انجام شود اما جهت کاهش هزینه در مواردی که مشتری درخواست نماید و در صورت وجود نمونه های دیگر در آن زمان، امکان قرار دادن نمونه ها در کنار نمونه های دیگران فراهم خواهد بود. اما ریسک حاصل از تخریب، عدم کیفیت و یا کاهش کیفیت محصول نهایی بر عهده مشتری خواهد بود.

7- با توجه به مراحل کار و ضوابط داخلی مرکز ، امکان هیچ گونه تست در حضور وجود نخواهد داشت.

8- فرم پر شده درخواست انجام کار و یک نامه رسمی باید همراه با نمونه ها ارسال شود.

9-نمونه ها به صورت منجمد شده باید ارسال شوند. در غیراینصورت هزینه انجام فرآیند انجماد بر اساس درخواست مشتری محاسبه شده و اعلام خواهد شد. فریزر کاری مورد استفاده در مرکز در دمای 21-  سانتی گراد تنظیم شده است و چنانچه نمونه ای دارای دمای تعادلی انجماد کمتر از این دما است باید قبل از پذیرش به اطلاع مرکز رسانده شود در غیر اینصورت نمونه ها عودت شده و هزینه های پرداختی استرداد نخواهد یافت و همچنین هر گونه تخریب در حین عودت نمونه ها بر عهده مشتری خواهد بود.

10- انجام فرآیند لیوفیلیزه بر اساس نوبت های تعیین شده و صرفا پس از واریز وجه صورت خواهد گرفت و بنابراین تعیین نوبت ملاک انجام فرآیند نخواهد بود. نمونه هایی که ارسال شده اند  اما به لحاظ تسویه حساب ، تعیین تکلیف نشده اند با توجه به کمبود فضا نهایتا تا دو هفته نگهداری خواهند شد و در صورت عدم مراجعه دور ریخته می شوند.

11- هزینه های بسته بندی و ارسال محصولات بدست آمده (نمونه ها و یا محصولاتی که فرآنید لیوفیلزه آنها به اتمام رسیده است) بر عهده مشتری است که می بایست جداگانه پرداخت شود.( در صورت نیاز مشتری می تواند در تاریخ مشخص شده به صورت حضوری مراجعه کرده و نمونه ها و یا محصول خود را دریافت نماید که در اینصورت هزینه های ارسال و بسته بندی (در صورت همراه داشتن ظروف حمل مناسب) لحاظ نخواهد شد)

12- مواد و ماتریس هایی که امکان خشک کردن آنها وجود  دارد:


      - نمونه های گیاهی ( انواع برگ ها، سبزیجات، میوه ها و صیفی جات)

      - نمونه های انسانی ( سرم ، پلاسما و خون انسان)

     - نمونه های آبی حاوی میکروارگانیسم ها (انواع باکتری های غیر اسپور دارو کم خطر)، در مورد این نمونه کشت های تأییدی ممکن است لازم باشد

     - نمونه های داروهای زیستی


13- خدمات لیوفیلیزه در مرکز در دو مقایس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی به مشتریان عزیز ارائه خواهد شد.